Sümeg Város Önkormányzata

TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00013

Sümeg csapadékvíz elvezető rendszer részleges rekonstrukciója a Petőfi S. és az Árpád utcában

Szerződött támogatás összege: 78 023 720 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 12. 31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt célja a csapadékvíz biztonságos elvezetése, a csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése, melynek köszönhetően javul a település környezeti állapota és a település helyi vízkár veszélyeztetettsége csökken.

A település csapadékvíz-elvezetése korábbról megoldott, de ezek állapota az évek alatt leromlott, feliszapolódott, felújításuk szükséges. Jelen beruházásban ezek árokmélyítése, burkolása és az átereszek rekonstrukciójára kerül sor, továbbá vízvisszatartó aknák kerülnek kiépítésre.

A fejlesztés szükségszerűségét az alapozza meg, hogy a jelenlegi belterületi csapadékvíz elvezető rendszer nem képes a keletkező vízmennyiség megfelelő kezelésére, és elvezetésére, ami a belterületi létesítményeket veszélyezteti, a városban az életminőséget rontja, és jelentős anyagi károkat eredményez, amely az önkormányzat, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terheli. A domborzati viszonyok miatt a nagy intenzitású esők a gyors összegyülekezés miatt az aszfalt utakon komoly mennyiségben folynak le, melyet a benőtt, feliszapolódott vízelvezetők, víznyelők nem bírnak befogadni, vagy kezdetektől fogva magának utat keresve ömlik le az utcákon a víz a mélyebb területek felé. Az elmúlt évek nagy esőzései folyamán az árkok, csatornák olyan mértékben megteltek, hogy nem bírták fogadni a nagy mennyiségű csapadékvizet. Azóta az önkormányzat még nagyobb gondot fordít a csatornák folyamatos takarítására és a már meglévők állagának fenntartására, kiemelt helyen kezeli a csapadékvízzel kapcsolatos problémákat.

A települést illetően a csapadék közel egyenlően oszlik el a téli és nyári félév között, ennek ellenére mégsem kiegyenlítetten érik a lehullott csapadékvizek a községet, és a környezi vízgyűjtő területet. A felszíni vizek mennyiségi, minőségi viszonyainak változása kapcsán megállapítható, hogy az utóbbi években a klímaváltozással összefüggésben megemelkedett a hirtelen fellépő, nagy intenzitású esők gyakorisága, ami a helytelen földhasználat miatt bekövetkező eróziót fokozza. Sümegen a vár környékén jellemzőek a nagy lejtésű területek, a hegyoldal utcáiban a csapadékvíz jelentős károkat okoz, egyúttal a már kialakított vízelvezető rendszereket hordalékkal tölti fel.  A megfelelő felszín feletti vízelvezetés azért is indokolt, ugyanis a felszín alatti szennyeződés érzékenység tekintetében Sümeg város a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet alapján a fokozottan érzékeny „A” kategóriába tartozik, ezen belül kiemelten érzékeny felszín alatti terület.

A fejlesztés alapvetően a villámárvizek okozta károk enyhítésére törekszik.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett elvárás, hogy minden projekt tartalmazzon a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akciót. A szemléletformáló akció (1 db) során a projekt fejlesztéseit és a létrehozott infrastruktúra fenntartását (különös tekintettel a lakossági együttműködés szükségességét) kívánjuk a település összes lakójának bemutatni.